Zpracování vibračním broušením

Proces zpracování povrchu vibračním broušením spočívá v provedení povrchové úpravy a přípravy povrchu pomocí keramických tvarovek. Zpracování povrchu vibračním broušením (jinak také trovalizace) využívá při realizaci technologické kapaliny, které na určitou dobu zajišťují antikorozní povlak. Jednotlivé komponenty jsou zbaveny ostrých hran a všech maziv a znečištění, které jsou výsledkem výrobního procesu.

  • velké i malé díly
  • antikorozní povlak
  • bez výronků a ostrých hran
  • čisté části
  • nejlepší technologie a vysoká kvalita
  • do 5 tun / hod.
obróbka wibrościerna - trowalizacja