Odmašťování

VIA disponuje 2 stroji: k mytí a k odmašťování jednotlivých dílů. Mytí jednotlivých dílů, díky použití speciální odsávací techniky ve vakuovém prostředí, zajišťuje, aby byl díl zcela odmaštěn a aby byly vysušeny kapilární prostory. Použití nejmodernějších destilačních technik zaručuje stálou kvalitu. Po procesu je možné jednotlivé díly bez problémů a bez odpadů svařovat, spojovat pomocí tepla a lepit. Odmašťování kovů je jako průmyslové odmašťování efektivní formou svěření procesu odborníkům, kteří jsou vně firmy. Toto řešení často používají firmy, které se snaží optimalizovat náklady a zajistit nejvyšší kvalitu svých procesů. Svěření těchto procesů vně firmy nedeterminuje podniky k tomu, aby musely nakupovat drahé stroje typu odmašťovacího stroje nebo průmyslové myčky.

  • odmašťování PER nebo rozpouštědlem na bázi vody
  • 6 tun / hod
  • odvětví automotive a letectví
  • povrchové napětí nad 44 mN/m2
  • opce antikorozního povlaku
odtłuszczanie przemysłowe