VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.

Společnost „VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o“ je polskou pobočkou německé firmy „VIA Oberflächentechnik GmbH“ , která se specializuje v povrchovém zpracování kovu a poskytuje služby v oblasti průmyslového odmašťování, přesného mytí, vibračního broušení (trovalizace; technologie německé firmy rosler gmbh), odstraňování výronků, leštění, kontroly jakosti a balení pro firmy z průmyslového odvětví. VIA působí v Polsku od roku 2007 a od roku 2011 disponuje moderním průmyslovým podnikem v místě Komorniki (u města Środa Śląska).

Outsourcing výše uvedených procesů je spojen se skutečným snížením finančních nákladů vynakládaných v dané firmě a s optimalizací různých procesů, jedná se mimo jiné o:

  • Náklady na zakoupení, udržování a servis strojů
  • Úspory při řízení podniku (např. náklady na energie)
  • Náklady na pracovníky
  • Náklady na skladování (plocha, budovy, nutnost rozšiřování hal)
  • Náklady spojené s ochranou pracoviště atd.

OUTSOURCING přináší možnost se soustředit na hlavní řídící procesy ve Vaší firmě. Již dávno se o tom přesvědčilo více jak 200 firem v Německu, se kterými VIA spolupracuje (především firmy z odvětví automotive). Má to spojitost jak s výše uvedenými náklady, tak i se zvýšením kvality služeb. V Polsku nám svěřili svou důvěru mimo jiné Gedia Poland, Fiuka Polska, HMT či Schurholz a mnoho dalších firem.

Jedná se také o výrazný trend na trhu a způsob moderního řízení podniku.

NABÍDKA

Obróbka wibrościerna - trowalizacja

Zpracování vibračním broušením

Proces zpracování povrchu vibračním broušením spočívá v provedení povrchové úpravy a přípravy povrchu pomocí keramických tvarovek.

Odtłuszczanie przemysłowe i mycie

Odmašťování

VIA disponuje 2 stroji: k mytí a k odmašťování jednotlivých dílů. Mytí jednotlivých dílů, díky použití speciální odsávací techniky ve vakuovém prostředí, zajišťuje, aby byl díl zcela odmaštěn a aby byly vysušeny kapilární prostory.

Mycie precyzyjne na klasę czystości

Mytí na třídu čistoty

Porovnání mycích a odmašťovacích prostředků. Převažuje zásada „myje podobné”, kterou často zdůrazňují naši kolegové z Německa : „Gleiches löst Gleiches”. Vyplatí se tomu věnovat pozornost, pokud se rozhodujete pro výběr vhodného mycího procesu.

Analizy 19.1 Laboratorium

Analýzy 19.1 Laboratoř

Laboratoř VIA.

Kontrola jakości

Kontrola kvality a balení

Po procesu mohou být díly podrobeny 100% vizuální kontrole na výrobní vady. Detaily mohou být také zabaleny podle kritérií a pokynů klienta.

Doprava a logistika

Jsme schopni Vám dodat díly včas a zaslat je zabalené přímo k cílovému zákazníkovi.