VIA má téměř 20-leté zkušenosti s povrchovým zpracováním kovů. Podnik v místě Komorniki u města Środa Śląska je činný od roku 2007 a disponuje 4 zcela automatizovanými linkami určenými ke zpracování povrchu vibračním broušením, Hi-Tech odmašťovacím zařízením typu PER a vodní myčkou.

V Německu vlastníme 10 linek s vibračními bubny a 2 průběžné stroje určené ke zpracování povrchů vibračním broušením a 5 vysoce kvalitních odmašťovacích zařízení.

V roce 2011 bylo v Lennestadt-Grevenbruck otevřeno Technologické centrum, které se věnuje přesnému mytí, především všech komplikovaných elementů pro odvětví automotive. Laboratoře, které se tam nacházejí, provádějí četné analýzy čistoty dílů v souladu s normami VDA.

Firma dohromady v Polsku a Německu zaměstnává cca 180 pracovníků a ročně generuje obrat ve výši 11 mil. EUR.

VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
VIA - o nas

Důležitá investice

Investice do výrobního podniku v Polsku a plánovaný rozvoj služeb na polském trhu jsou pro nejbližší léta jedním z hlavních cílů VIA.

Polská společnost ukončila na přelomu let 2014/2015 investici do nových strojů v továrně v místě Komorniki (Środa Śląska) na území speciální průmyslové zóny „Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna“. Inovační projekt zahrnoval mimo jiné zprovoznění ultra moderního odmašťovacího zařízení a rozšíření skladovací a výrobní haly. Do konce roku 2015 firma plánuje zaměstnat 15 nových pracovníků a rozšířit oddělení kvality mimo jiné i o laboratoř sloužící k provádění kontrolních měření.

Díky moderním řešením dokázala VIA potvrdit v Polsku svou pozici lídra v oblasti procesů průmyslového odmašťování a zpracování povrchů vibračním broušením. Podnik, který se již mnoho let věnuje outsourcingu výše uvedených procesů, zvýšil díky nové investici více jak 8 krát své výrobní kapacity.