INFORMACJE KONTAKTOWE

VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp.z o.o.

Adres: ul.Polna 17D, Komorniki
55-300 Środa Śląska

20 km od Wrocławia oraz autostrady A4

Prezes zarządu: Dipl.-Ing. Werner Schmidt

KRS 0000243952 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 9131557736

REGON: 020140607

Kapitał zakładowy : 5 000 400, 00 PLN

Osoby kontaktowe

Dyrekcja:

Patryk Mirkowski/Prokurent Spółki

Tel. 71 758 31 60

E-mail: p.mirkowski@v-i-a.de

Mgr Cezary Brzozowski/Prokurent Spółki

Kom.: 667 548 466

E-mail: c.brzozowski@v-i-a.de

Sekretariat/Biuro

Tel. 71 317 317 8

Koordynator ds. produkcji i logistyki:

Artur Zamorski

Tel. 71 317 317 8 / kom. 669 121 220

E-mail: a.zamorski@v-i-a.de

Logistyk:

Renata Pańczyk

Tel. 71 317 317 8 / kom. 691 778 977

E-mail: logistyka@v-i-a.de