Home / Czystość techniczna

Czystość techniczna

Wzrost standardów produkcji i oczekiwań względem jakości wyrobu i jego czystości technicznej, prowadzi do adekwatnego wzrostu jakości mycia detali, maszyn produkcyjnych i środowiska, w którym muszą one realizować proces technologiczny.

Klasa czystości

Efektem ewolucyjnie wprowadzanych zmian, było stworzenie odrębnych norm, określających standard czyszczenia wybranych powierzchni, maszyn i detali. Czyszczenie to dotyczy przede wszystkim usuwania pyłów i resztek oleju, które to mogą doprowadzić do wypaczenia parametrów detalu i – w konsekwencji – do jego produkcyjnej reklamacji na poziomie 0km (Production Line Breakdown). Czystość techniczna staje się więc pojęciem mierzalnym, którego wartość zależy od wymaganej klasy czystości.

Mycie precyzyjne i VDA 19.1

Dalsza ewolucja projektu doprowadziła do dobrze znanego ciągu procesowego (tożsamego dla norm), czyli do ciągłej aktualizacji poszczególnych klas. Klasa czystości VDA 19.1, która na chwilę obecną jest coraz częściej spotykanym standardem, definiuje rodzaj zagrożeń i sposób ich eliminacji w toku wybranych procesów mycia precyzyjnego.

Czytaj również Technical cleanliness, czyli mycie na klasę czystości

Dzięki tym zabiegom, jakość zarówno samych procesów wytwórczych, jak i produkowanych w ramach nich detali stale wzrasta. Trend ten wpisuje się zresztą w oczekiwania stawiane przez Klientów i tym samym – w ogólny rozwój technologiczny.

maszyna do mycia precyzyjnego