100% KONTROLA JAKOŚCI – PAKOWANIE

Części po procesie mogą zostać poddane 100% kontroli wizualnej pod kątem wad produkcyjnych. Detale mogą być również spakowane wg kryteriów i wytycznych klienta.

pakowanie