Kontrola i badanie czystości technicznej

Analiza VDA 19.1

Kontrola i badanie czystości technicznej według normy VDA 19 jest kluczowym procesem w przemyśle motoryzacyjnym, mającym na celu zapewnienie jakości i niezawodności komponentów. VDA 19, opracowana przez Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie), jest standardem definiującym metody i wymagania dotyczące kontroli czystości technicznej elementów.

Podstawowym celem VDA 19 jest identyfikacja i kwantyfikacja cząstek zanieczyszczeń, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie części mechanicznych i układów. Proces ten obejmuje kilka etapów:

  1. Pobieranie próbek – Elementy są poddawane myciu lub przepłukiwaniu, aby zmyć zanieczyszczenia, które są następnie zbierane na specjalnych filtrach.
  2. Analiza laboratoryjna – Filtry są badane pod mikroskopem lub innymi urządzeniami analitycznymi w celu określenia wielkości, liczby i składu chemicznego cząstek zanieczyszczeń.
  3. Ocena wyników – Wyniki są porównywane z wcześniej ustalonymi kryteriami czystości technicznej, aby ocenić, czy dany element spełnia wymagania jakościowe.
badanie czystości technicznej
kontrola czystości technicznej

Norma VDA 19 obejmuje również szczegółowe wytyczne dotyczące wyposażenia laboratorium, metod przygotowania próbek oraz analizy danych, co pozwala na uzyskanie powtarzalnych i porównywalnych wyników. Zakład VIA TOP w Komornikach k. Środy Śląskiej spełnia te kryteria i posiada wymagany sprzęt do kontroli czystości technicznej / badani czystości technicznej.

Kontrola czystości technicznej

Kontrola czystości technicznej według VDA 19 jest niezbędna dla zapewnienia niezawodności i długowieczności produktów motoryzacyjnych, minimalizując ryzyko awarii spowodowanych przez zanieczyszczenia. Wprowadzenie tych standardów do procesu produkcyjnego pomaga firmom utrzymać wysoką jakość swoich produktów oraz spełnić rygorystyczne wymagania klientów i przepisów branżowych.

VIA TOP może przeprowadzać na zlecenie wybrane badania czystości technicznej.

badanie czystości technicznej - laboratorium VIA
kontrola czystości technicznej