GRATOWANIE

Nowoczesne układy napędowe wykorzystywane w przemyśle samochodowym, wymagają zastosowania części o bardzo dużej dokładności, rzędu tysięcznych części milimetra. W takich sytuacjach, jakiekolwiek zadziory pojawiające się na elementach toczonych, mogą doprowadzić do powstania uszkodzeń, generujących ogromne straty. Rozwiązaniem potencjalnych problemów z tym związanych jest proces technologiczny zwany gratowaniem.

Gratowanie to proces obróbki wibrościernej polegający na usunięciu ostrych pozostałości (gratów) na krawędziach detali, które są obrabiane. Ma to na celu umożliwienie bezpiecznego zastosowania detalu, poprawę jego estetyki lub właściwości technologicznych. Gratowanie jest również określane mianem oszlifowywania lub też zaokrąglania ostrych krawędzi.

Dlaczego gratowanie jest tak ważne w przemyśle samochodowym (automotive)?

  1. Nawet niewielkie zadziory pojawiające się na detalach, mogą w dalszej perspektywie doprowadzić do przegrzania poszczególnych komponentów pojazdu a w konsekwencji – do jego bardzo szybkiego uszkodzenia.
  2. Nierówności powierzchni, które wcześniej nie były gratowane, mogą w niektórych sytuacjach doprowadzić do uniemożliwienia złożenia danego układu, w oparciu o wspomniane części.
  3. Zwiększone siły tarcia w obrębie detali wykorzystywanych w motoryzacji, mogą doprowadzić do spieczenia powierzchni stykających się ze sobą i w konsekwencji – do zniszczenia całego układu.

Proces gratowania detali w przemyśle samochodowym bardzo często obejmuje powierzchnie aluminiowe.

gratowanie

Gratowanie detali

Gratowanie detali to proces, który wykonuje się bardzo często w różnych gałęziach gospodarki. Najczęściej mamy z nim do czynienia w przypadku wyrobów o charakterze medycznym, części samochodowych i biżuterii. Choć proces ten ma bardzo dużo zastosowań, w głównej mierze wykorzystuje się go w motoryzacji.

Zastosowanie gratowania

Do samego gratowania wykorzystywane są nowoczesne maszyny i w razie potrzeby odpowiednie środki. Dzięki temu procesowi uzyskujemy gładkie powierzchnie obrabianych elementów. Jest to wykorzystywane m.in. w branżach: medycznej, motoryzacyjnej czy też lotniczej, gdzie precyzyjna obróbka jest wręcz niezbędna. Gratowaniem da się osiągnąć imponujący efekt końcowy, dlatego tym bardziej warto powierzyć to zadanie doświadczonej firmie.

Dodatkowo powierzając ten proces wyspecjalizowanej firmie można osiągnąć pożądany efekt ekonomiczny w postaci oszczędności kosztowej (zaoszczędzenie powierzchni, kosztu maszyn, produkcji, itp.). Warto zapoznać się z zaletami takiego rozwiązania.