GRATOWANIE

Nowoczesne układy napędowe wykorzystywane w przemyśle samochodowym, wymagają zastosowania części o bardzo dużej dokładności, rzędu tysięcznych części milimetra. W takich sytuacjach, jakiekolwiek zadziory pojawiające się na elementach toczonych, mogą doprowadzić do powstania uszkodzeń, generujących ogromne straty. Rozwiązaniem potencjalnych problemów z tym związanych jest proces technologiczny zwany gratowaniem.

Gratowanie to proces obróbki wibrościernej polegający na usunięciu ostrych pozostałości (gratów) na krawędziach detali, które są obrabiane. Ma to na celu umożliwienie bezpiecznego zastosowania detalu, poprawę jego estetyki lub właściwości technologicznych. Gratowanie jest również określane mianem oszlifowywania lub też zaokrąglania ostrych krawędzi.

Dlaczego gratowanie jest tak ważne w przemyśle samochodowym (automotive)?

  1. Nawet niewielkie zadziory pojawiające się na detalach, mogą w dalszej perspektywie doprowadzić do przegrzania poszczególnych komponentów pojazdu a w konsekwencji – do jego bardzo szybkiego uszkodzenia.
  2. Nierówności powierzchni, które wcześniej nie były gratowane, mogą w niektórych sytuacjach doprowadzić do uniemożliwienia złożenia danego układu, w oparciu o wspomniane części.
  3. Zwiększone siły tarcia w obrębie detali wykorzystywanych w motoryzacji, mogą doprowadzić do spieczenia powierzchni stykających się ze sobą i w konsekwencji – do zniszczenia całego układu.

Proces gratowania detali w przemyśle samochodowym bardzo często obejmuje powierzchnie aluminiowe.

gratowanie detali w firmie VIA

Gratowanie detali

Gratowanie detali to proces, który wykonuje się bardzo często w różnych gałęziach gospodarki. Najczęściej mamy z nim do czynienia w przypadku wyrobów o charakterze medycznym, części samochodowych i biżuterii. Choć proces ten ma bardzo dużo zastosowań, w głównej mierze wykorzystuje się go w motoryzacji.

Gratowanie – jak wygląda proces gratowania

Proces usuwania zadziorów jest niezbędny dla każdej branży, która potrzebuje precyzji i dokładności w produkcji swoich produktów. Proces ten obejmuje usuwanie zadziorów i ostrych krawędzi z obrabianych przedmiotów, co może być czasochłonnym zadaniem, jeśli jest wykonywane ręcznie. Aby przyspieszyć ten proces, wiele zakładów produkcyjnych wykorzystuje obecnie maszyny wibracyjne do usuwania zadziorów.

Gratowanie w maszynach wibrościernych

Proces gratowania w maszynach wibrościernych polega na wykorzystaniu wibracji o wysokiej częstotliwości w połączeniu z materiałami ściernymi, którymi są specjalne kształtki, aby szybko i skutecznie usunąć zadziory z obrabianych elementów. Maszyny te są zaprojektowane tak, aby były wysoce precyzyjne i dokładne, tak aby produkt końcowy spełniał wymagające standardy. Ponadto, mogą one obsługiwać duże ilości części jednocześnie, co czyni je idealnymi do zastosowań w produkcji masowej.

Używając tej technologii, producenci mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie wytwarzając wysokiej jakości produkty, które spełniają oczekiwania klientów.

Outsourcing procesu gratowania w firmie VIA Technika Obróbki Powierzchniowej

Proces usuwania zadziorów jest istotną częścią każdego przemysłu, który wymaga precyzji i dokładności w wytwarzanych produktach. W naszej firmie do gratowania używamy bębnowych maszyn rotowibracyjnych oraz liniowej maszyny przelotowej. Zapraszamy do obejrzenia filmów, na których nasz ekspert przedstawia, jak przebiega proces gratowania i czyszczenia powierzchni obrabianych elementów w firmie VIA Technika Obróbki Powierzchniowej. Powierzając ten proces wyspecjalizowanej firmie można osiągnąć pożądany efekt ekonomiczny w postaci oszczędności kosztowej (zaoszczędzenie powierzchni, kosztu maszyn, pracowników, itp.).

Gratowanie na kołowych maszynach wibracyjnych

Gratowanie w maszynie przelotowej

Do procesów obróbki wibrościernej i gratowania wykorzystujemy innowacyjne technologie i urządzenia firmy Rösler.