Home / Oferty pracy / KONTROLER JAKOŚCI

KONTROLER JAKOŚCI

KONTROLER JAKOŚCI

W firmie VIA zajmujemy się obróbką wibrościerną oraz PER-odtłuszczaniem części metalowych dla sektora motoryzacyjnego i lotniczego. Na przestrzeni 10 ostatnich lat staliśmy się liderem w zakresie oferowanych produktów na rynku europejskim. Firmę tworzą ludzie, którzy są naszą siłą i przyszłością.

Zakres obowiązków:

 • wizualna kontrola części
 • pakowanie części zgodnie z instrukcją
 • prowadzenie dokumentacji jakościowej
 • przestrzegania zasad jakości VIA

Wymagania:

 • dokładność i zaangażowanie
 • podstawowa obsługa komputera
 • gotowość do pracy w systemie 2 – zmianowym

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę)
 • pakiet bonusów pracowniczych
 • możliwość późniejszego rozwoju
 • wsparcie w procesie szkolenia

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez firmę VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej.

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej ul.Polna 17d, jako pracodawca.
 2. kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji jest możliwy pod adresem: VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej ul.Polna 17d, tel.71 3173178.
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej ul.Polna 17d . na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej ul.Polna 17d. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w firmie VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej.